Lagmann ; (Bergen og Gulating) 13


1588, 28. august Bergen privelegium

1588-08-28

Borgermester ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Privilegium, Lagmann ; (Bergen og Gulating)

1592, 23. juni Bergen besiktigelsesdokument

1592-06-23

Gård, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Ting, Besiktigelse, Løsningspenger

(1593, 29. juli) [Bergen] stevning

1593-07-29

Lagmann ; (Bergen og Gulating), Stevning

1593, 9. oktober Bergen vitterliggjøring

1593-10-09

Gård, Dom, Stadfesting, Leie ; (av jord), Lagmann ; (Bergen og Gulating), Vitterliggjøring, Ting, Jord, bygsling av jord

1595, 7. juli Bergen klage

1595-07-07

Gård, Lagrettemann, Dom, Fogd, Klage, Forlik, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Gård ; (humlegård), Humlegård, Øy, Anmodning

1596, 3. april Bergen stadfesting

1596-04-03

Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Mesterstykke, Mester ; (gullsmed), Svenn

1597, 17. januar Bergen kunngjøring

1597-01-17

Kunngjøring, Høvedsmann ; (Bergenhus), Rådmann ; (Bergen), Klage, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Laugsartikler, Borgerskap, Privilegiebrev, Bartskjærer

1599, 15. oktober Bergen vitterliggjøring

1599-10-15

Stadfesting, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Vitterliggjøring

1603, 22. november Bergen kunngjøring ; (dom)

1603-11-22

Kunngjøring, Dom, Borgermester ; (Bergen), Gullsmed, Rådmann ; (Bergen), Fullmektig, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Oldermann, Enke, Gullsmedembete, Skrå, Vedtekt

1604, 6. november Bergen kunngjøring ; (dom)

1604-11-06

Kunngjøring, Dom, Borgermester ; (Bergen), Laug, Gullsmed, Rådmann ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Lagmann ; (Bergen og Gulating), Stevning, Laugsrettighet, Brev ; (kongelig), Slott ; (Kjøbenhavn), Odlermann

1606, 8. august Sogn og Fjordane, Innvik, Årholen kunngjøring ; (markegang)

1606-08-08

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Fogd, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Grense, Gods ; (kongelig)

1615, 19. august Bergen skjøte

1615-08-19

Kunngjøring, Skjøte, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Mester, Kjøpsbrev, Gullsmed, Ildhus, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Badskjær, Våning, Steinkjeller, Formynder

1649, 19. juni Bergen kunngjøring

1649-06-19

Kunngjøring, Lagrettemann, Brev, Sorenskriver, Skifte, Lensmann, Gods, Høvedsmann ; (Bergenhus), Lagmann ; (Bergen og Gulating), Stevning, Rådstue