Lagting 6


1656, 3., 4. og 5. juli Sogn og Fjordane, Sogndal, Amle sak

1656-07

Gård, Lagting, Sak

1657, 18. juni Sogn og Fjordane, Sogndal, Amle lagtingssak

1657-06-18

Gård, Lagting, Sak, Lagtingssak

1660, 22. oktober Sogn og Fjordane, Sogndal, Amble dom

1660-10-22

Gård, Dom, Lagmann, Lagting

1578, 20. juni Bergen dom

1578-06-20

Gård, Dom, Lagting, Ting ; (lagting), Jordpart

1588, 18. juni Bergen dom

1588-06-18

Gård, Dom, Landskyld, Odel, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Leie ; (av jord), Jord, Anklage, Rettighet

1626, 2. desember Bergenhus stevning

1626-12-02

Lagrettemann, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Gods, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Kloster, Ombudsmann, Kirke, Stevning, Befalingsmann ; (Bergenhus), Rådstue