Lån 5


1624, 10. januar Hordaland, Strandvik, Åkre pantebrev

1624-01-10

Gård, Odel, Sogneprest, Pant, Jord, Odelsjord, Lån

1635, 20. september Hordaland, Kvinnherrad, Kjærland pantebrev

1635-09-20

Gård, Sorenskriver, Pantsetting, Odelspart, Pantebrev, Lån

1643, 2. juli Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide pantsetting

1643-07-02

Gård, Landskyld, Odel, Leie, Pantsetting, Lån

1649, 27. februar Hordaland, Fusa, Skjørsand kunngjøring ; (pantsetting)

1649-02-27

Kunngjøring, Gård, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsjord, Lån

1659, 5. august Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1659-08-05

Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Pantsetting, Jordgods, Kunngjøring ; (kongelig), Lån, Garnison, Renteskriver