Læregutt 3


1632, 19. november Kjøbenhavn kongebrev

1632-11-19

Mester, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Svenn, Skatt, Håndverker, Læregutt

1640, 30. august Bergen kontrakt

1640-08-30

Gullsmed, Kjøpmann, Kontrakt, Borger ; (Trondhjem), Læregutt

1650, 8. juli Kjøbenhavn anbefalingsbrev lærebrev

1650-07-08

Mester, Laug, Læregutt, Anbefalingsbrev, Lærebrev, Possmenmakerlauget, Besitter