Laugsartikler 5


1596 Bergen laugsartikler

1596

Stadfesting, Laug, Gullsmed, Laugsartikler, Vedtak, Lensmann ; (Bergen)

1597, 17. januar Bergen kunngjøring

1597-01-17

Kunngjøring, Høvedsmann ; (Bergenhus), Rådmann ; (Bergen), Klage, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Laugsartikler, Borgerskap, Privilegiebrev, Bartskjærer

1599, 18. juli Bergen kunngjøring

1599-07-18

Kunngjøring, Stadfesting ; (kongelig), Ting, Laugsartikler, Bartskjærer, Adelsmann, Stattholder ; (Norge)

1607, 3. mars Bergen kunngjøring ; (fullmakt)

1607-03-03

Kunngjøring, Laug, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Fullmakt, Laugsartikler, Forordning ; (kongelig), Suplikk, Kanselli ; (kongens), Råd ; (kongens)

1631, 17. oktober Kjøbenhavn brev

1631-10-17

Mester, Laug, Gullsmed, Laugsartikler, Svenn, Oldermann, Gullsmedlaug, Laugskrå, Mesterprøve