Leie 28


1583, 6. juli Møre og Romsdal, Skodje skifte

1583-07-06

Gård, Skifte, Arv, Arveskifte, Leie

1585, 20. januar Danmark, Fredriksborg stadfesting ; (skifte)

1585-01-20

Gård, Skifte, Borgermester ; (Bergen), Stadfesting ; (kongelig), Leie, Makeskifte, Overdragelse, Jord, makeskifte om jord, Kverndam, Skyld, Krone

1600, 28. november Sogn og Fjordane, Stryn, Loen kunngjøring ; (salg)

1600-11-28

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie, Skjøtningsøre

1601, 23 mai Bergen salgsbrev

1601-05-23

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Skjøte, Salg ; (av leie), Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie

1602, 21. juni Hordaland, Voss salgsbrev

1602-06-21

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Skjøte, Salg ; (av leie), Odel, Odelsmann, Leie, Skjøtningsøre

1603, 2. mars Sogn og Fjordane, Breim, Kapperstad salgsbrev

1603-03-02

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie, Skjøtningsøre, Rodebolsrett

1603, 13 april Sogn og Fjordane, Sogndal, Stedje salgsbrev

1603-04-13

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Sogneprest, Odelsgods, Leie, Skomaker, Salg ; (leie), Prest ; (sogneprest)

1603, 13. april Hordaland, Ulvik salgsbrev

1603-04-13

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (av leie), Leie, Skjøtningsøre

1603, 15. mai Møre og Romsdal, Volda, Løset salgsbrev

1603-05-15

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie

1605, 21. februar Sogn og Fjordane, Innvik , Utvik? salgsbrev

1605-02-21

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Fogd, Leie

1606, 22. mars Sogn og Fjordane, Breim, Seim salgsbrev

1606-03-22

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie, Skjøtningsøre

1606, 12. august Møre og Romsdal, Vatne, Slyngestad salgsbrev

1606-08-12

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Gods, Leie, Mellagsleie, Odelsjord

1606, 3. oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Skrede kunngjøring ; (skifte)

1606-10-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Fogd, Arveskifte, Leie, Jordgods

1608, 21. februar Sogn og Fjordane, Breim, Seim salgsbrev

1608-02-21

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Arv, Leie, Arvegods, Skjøtningsøre

1608, 21. oktober Sogn og Fjordane, Stryn, Togning salgsbrev

1608-10-21

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie, Skjøtningsøre

1609, 1. april Bergen kunngjøring ; (overdragelse)

1609-04-01

Kunngjøring, Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Overdragelse ; (grunn), Grunn, Mester, Rådmann ; (Bergen), Leie, Kloster, Ombudsmann, Kirke, Eiendom, Rådhus, Befalingsmann ; (kongelig), Skipper, Badskjær

1610, 1. mai Hordaland, Ullensvang stadfesting ; (skifte)

1610-05-01

Gård, Skifte, Odel, Stadfesting, Jord, skifte og overdragelse, Leie, Odelskifte

1610, 20. oktober Sogn og Fjordane, Gaular, Råeim kunngjøring ; (salg)

1610-10-20

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Lagrettemann, Leie, Skjøtningsøre

1611, 12. juni (Møre og Romsdal, Vatne, Slinningsnes) kunngjøring ; (salg)

1611-06-02

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Odel, Leie

1612, 22. februar Sogn og Fjordane, Aurland, Aurdalen skjøte)

1612-02-22

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Leie, Salg

1615, 20. oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Hegdal skjøte

1615-10-20

Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Arv, Leie, Jordgods

1616, 13. april Sogn og Fjordane, Vevring, Årseter kunngjøring ; (salg)

1616-04-13

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odelsgods, Leie, Skjøtningsøre, Jord, Jordgods, Salg ; (odelsgods), Innløsning ; (jordgods)

1618, 30. april Bergen grunnbrev

1618-04-30

Kunngjøring, Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Leie, Ombudsmann, Bygsel, Etterkommer

1621, 17. september Sogn og Fjordane, Breim, Seim kunngjøring ; (salg)

1621-09-17

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Arv, Leie, Jordgods, Salg ; (jordgods)

1639, 4. november Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1639-11-04

Kunngjøring, Dom, Odel, Leie, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Skatt, Innløsning, Odelsgård

1643, 2. juli Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide pantsetting

1643-07-02

Gård, Landskyld, Odel, Leie, Pantsetting, Lån

1648, 19. juli Møre og Romsdal, Vatne, Slyngestad stadfesting

1648-07-19

Gård, Skjøte, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Gods, Leie, Kjøp ; (odelsgods), Eierskap

1655, 11. august Hordaland, Bruvik skjøte

1655-08-11

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Lensmann, Leie