Lensherre ; (Bergenhus) 4


1636, 1. mars Hedemark, Nes, Hovinsholm kunngjøring ; (salg)

1636-03-01

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Rikskansler ; (Norge), Lensherre ; (Bergenhus)

1636, 28. oktober Bergenhus samtykke

1636-10-28

Sogneprest, Privilegium, Tiende, Korn, Rikskansler ; (Norge), Lensherre ; (Bergenhus), Samtykke

1656, 5. april Kjøbenhavn brev

1656-04-05

Stadfesting, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Anmodning, Forordning ; (kongelig), Lensherre ; (Bergenhus), Inntekt, Sekretær ; (kongelig), Kanselli

1656, 13. mai Bergenhus brev

1656-05-13

Brev, Kirke, Forordning ; (kongelig), Lensherre ; (Bergenhus), Inntekt, Sekretær ; (kongelig), Magistrat