Lønn 1


1655, 29. mai Sogn og Fjordane, Jostedalen bønneskrift

1655-05-29

Lagrettemann, Prest, Øvrighet, Fattig, Bønneskrift, Lønn, Underhold, Menighet