Løsningspenger 1


1592, 23. juni Bergen besiktigelsesdokument

1592-06-23

Gård, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Ting, Besiktigelse, Løsningspenger