Mål 2


1647, 30. august Bergen besiktigelse

1647-08-30

Dom, Grunn, Besiktigelse, Nabo, Mål

Ca. 1652* Bergen vitnebrev

1652

Vitne, Grunn, Grunnleie, Mål, Møller, Grunnbok