Maler 1


1648, 18. juni Bergenhus grunnbrev

1648-06-18

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Maler