Markegangsbrev 3


1582, 2. oktober Uten sted markegangsbrev

1582-10-02

Gård, Grense ; (gårdsgrense), Markegang, Markegangsbrev

1591, 25. mai (Møre og Romsdal, Vatne) kunngjøring ; (markegang)

1591-05-25

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Fogd, Markegangsbrev, Grensegang ; (gårdsgrense)

1592, 13. september Hordaland, Manger, Prestegården markegangsbrev

1592-09-13

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grensegang, Markegang, Høvedsmann ; (Bergenhus), Markegangsbrev, Forlik, Grense