Mekler 1


1653, 7. september Bergen grunnbrev

1653-09-07

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn), Mekler