Mellag 1


1602. 18. april Møre og Romsdal, Vatne kunngjøring

1602-04-18

Kunngjøring, Gård, Betaling, Gods, Pantsetting, Bekjentgjøring, Mellag