Mølle 1


1596, 1. mai (Philippus' et Jacobus' Dag) Bergen grunnbrev

1596-05-01

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Mølle