Ødegård 11


1573, mandag etter Allehelgenssøndag, 2. november Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1573-11-02

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Jordstykke, Åtting, Skog, Gård ; (ødegård), Ødegård

1592, 12. september Sogn og Fjordane, Lavik forliksbrev

1592-09-12

Kunngjøring, Gård, Dom, Ødegård, Forlik, Forliksbrev, Forliksdom, Jord , bygsling av jord, Bygsel, Prestebol, Sogneherre

1594, 1. mai Sogn og Fjordane, Lavik besiktigelsesdokument

1594-05-01

Kunngjøring, Gård, Betaling, Lagrettemann, Skog, Ødegård, Fogd, Hus, Besiktigelsesdokument, Ødeplass, Besiktige, Mark, Bot ; (husbot), Råhogst, Hogst ; (råhogst)

1594, 22. oktober Hordaland, Strandvik, Særvold vitterliggjøring ; (salg)

1594-10-22

Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (gård), Lagrettemann, Stadfesting, Ødegård, Vitterliggjøring

1598, 24. april (Mandag nest etter påskeuken) Aust-Agder, Bygland, Støplestu salgsbrev

1598-04-24

Eiendomshandel, Gård, Lensmann, Ødegård, Salg ; (ødegård), Landsskriver

1603, 3. november Hordaland, Ullensvang bygselseddel

1603-11-03

Gård, Ødegård, Bygsel, Bygselseddel, Leie ; (av ødegård), Kronen

1604, 10. juni Møre og Romsdal, Haram, Fjørtoft kunngjøring ; (utnevnelse)

1604-06-10

Kunngjøring, Gård, Landskyld, Ødegård, Konge ; (Danmark og Norge), Jord, Utnevnelse, Leidang, Tiende, Skipper

1610, 7. desember Sogn og Fjordane, Brekke kunngjøring ; (odel)

1610-12-07

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Odel, Ødegård, Eiendom, Odelsbrev, Anmodning, Skogsteig

1616, 16. juli Hordaland, Kinsarvik, Huse skjøte

1616-07-16

Kunngjøring, Eiendomshandel, Lagrettemann, Gård ; (ødegård), Ødegård, Odelsgods, Salg ; (odelsgods), Kjøp ; (odelsgods)

1636, 17. mars Hordaland, Kvinnherrad, Skåle kunngjøring ; (salg)

1636-03-17

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Arv, Ødegård, Pant, Salg ; (ødegård)

1651, 30. juli Sogn og Fjordane, Lavik kunngjøring ; (taksering)

1651-07-30

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Skog, Ødegård, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Prestebol, Skatt, Taksering, Befaring, Leilending, Verdi