Ødegrunn 5


1596, 23. januar Bergen grunnbrev

1596-01-23

Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Hus, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Ødegrunn

1599, 11. mai Bergen grunnbrev

1599-05-11

Grunn, Leie ; (grunn), Ødegrunn, Kirkeverger

[Ca. 1633] Bergen taksering

1633

Grunnleie, Ødegrunn, Taksering, Grunn ; (ødegrunn)

1650, 15. november Bergen grunnbrev

1650-11-15

Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Ødegrunn, Grunn ; (ødegrunn), Leie ; (av ødegrunn), Overdragelse ; (ødegrunn)

1659, 16. juni Bergen grunnbrev

1659-06-16

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Ødegrunn