Odelsgård 1


1639, 4. november Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1639-11-04

Kunngjøring, Dom, Odel, Leie, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Skatt, Innløsning, Odelsgård