Odelsgrunn 3


1584, 10. august Bergen grunnbrev

1584-08-10

Eiendomshandel, Odel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Arving, Skjøte ; (grunn), Konge ; (Danmark og Norge), Odelsgrunn

1623, 22. september Bergen grunnbrev

1623-09-22

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Grunnleie, Odelsgrunn, Grunn ; (odelsgrunn)

1653, 27. mai Bergen grunnbrev

1653-05-27

Odel, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Odelsgrunn, Kjøp ; (grunn)