Odelsjord 20


1606, 12. august Møre og Romsdal, Vatne, Slyngestad salgsbrev

1606-08-12

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Gods, Leie, Mellagsleie, Odelsjord

1610, 3. desember Rogaland, Sand kunngjøring ; (salg)

1610-12-03

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Skjøtningsøre, Salg ; (odel), Odelsjord

1619, 9. mai Bergen skjøte

1619-05-09

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Odel, Borger ; (Bergen), Leie ; (av jord), Bygsel, Odelsjord, Fogd ; (Bergen), Byfogd

1624, 10. januar Hordaland, Strandvik, Åkre pantebrev

1624-01-10

Gård, Odel, Sogneprest, Pant, Jord, Odelsjord, Lån

[Ca. 1630]* [Hordaland, Haus] kunngjøring ; (salg)

1630

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

1636, 11. februar Hordaland, Alversund kunngjøring ; (salg)

1636-02-11

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Rådmann ; (Bergen), Odelsjord, Slag ; (odelsjord), Jord ; (odelsjord)

1641, 19. april Hordaland, Tysnes, Hovland skifte

1641-04-19

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Makeskifte, Odelsjord

1645, 12. (?) august Sogn og Fjordane, Vik, Engjum skjøte

1645-08-12

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Lagrettemann, Lensmann, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

1646, 18. april Sogn og Fjordane, Sogndal, Kaupanger salgsbrev

1646-04-18

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord), Riksråd ; (Danmark), Befalingsmann ; (Dalum kloster)

1647, 20. april Sogn og Fjordane, Luster, Dale (?) salgsbrev

1647-04-20

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Bygsel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord), Gård ; (ålgård), Ålgård

1648, 8. mars Hordaland, Ulvik, Spånheim skjøte

1648-03-08

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

1648, 15. desember Hordaland, Hålandsdalen, Bolstad overdragelse

1648-12-15

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Odel, Lensmann, Jord, skifte og overdragelse, Makeskifte, Overdragelse, Odelsjord

1649, 27. februar Hordaland, Fusa, Skjørsand kunngjøring ; (pantsetting)

1649-02-27

Kunngjøring, Gård, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsjord, Lån

1649, 3. desember Hordaland, Voss, Vossavangen salgsbrev

1649-12-03

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Odel, Sogneprest, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Ca. 1650 (?) (Hordaland, Ullensvang) salgsbrev

1650

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord), Åsætersrett

Ca. 1650 (?)* Hordaland, Strandvik, Nordtveit skjøte

1650

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

1651, 28. oktober Hordaland, Ulvik, Hakestad skifte

1651-10-28

Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Jord, skifte og overdraging, Makeskifte, Odelsjord, Tingskriver

1652, 24. februar Hordaland, Ulvik, Spånheim salgsbrev

1652-02-24

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Skjøtningsøre, Odelsjord

1652, 26. februar Hordaland, Ullensvang, Aga stadfesting ; (salg)

1652-02-26

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Odel, Odelsjord

1658, 12. august Hordaland, Moster, Børøy salg

1658-08-12

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Sogneprest, Skjøtningsøre, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)