Odelskifte 10


1604, 7. mai Sogn og Fjordane, Breim, Såreim skifte

1604-05-07

Gård, Skifte, Odel, Odelspart, Odelskifte

1608, 3. juni Hordaland, Jondal, Drage kunngjøring

1608-06-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Arving, Odelskifte

1610, 1. mai Hordaland, Ullensvang stadfesting ; (skifte)

1610-05-01

Gård, Skifte, Odel, Stadfesting, Jord, skifte og overdragelse, Leie, Odelskifte

1617, 24. mars Hordaland, Kvam, Øystese kunngjøring ; (skifte)

1617-03-24

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Odel, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Makeskifte, Odelskifte

1634, 7. oktober Hordaland, Ulvik kunngjøring ; (skifte)

1634-10-07

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Makeskifte, Odelspart, Odelskifte

1636, 1. mai Hordaland, Ulvik, Øidven kunngjøring ; (skifte) kjøpebrev

1636-05-01

Kunngjøring, Gård, Skifte, Arv, Odelsgods, Arveskifte, Odelskifte, Kjøp ; (gårdspart)

1636, 8. juni Hordaland, Ulvik, Øidven kunngjøring ; (skifte)

1636-06-08

Kunngjøring, Gård, Skifte, Arv, Odel, Odelsgods, Odelskifte

1641, 6. oktober Hordaland, Ulvik, Haksestad kunngjøring ; (skifte)

1641-10-06

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Lensmann, Makeskifte, Odelskifte

1645, 5. juli Hordaland, Kvam, Indre-Ålvik skifte

1645-07-05

Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Fogd, Gods, Jordpart, Odelskifte, Tingskriver

1650, 14. desember Hordaland, Kvam, Rykken skifte

1650-12-14

Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Jordskifte, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Arving, Arveskifte, Odelskifte, Tingskriver