Odelsmann 9


1578, uten dag Hordaland, Kinsarvik kunngjøring ; (odel)

1578

Kunngjøring, Gård, Odel, Gods, Odelsmann

1586, 14. august Bergen overdragelse

1586-08-14

Arv, Odel, Jord, skifte og overdraging, Odelsmann, Jordpart, Arving, Overdragelse, Pant, Pantsetting

1599, 5. mars Hordaland, Ullensvang begjæring

1598-03-05

Gård, Lagrettemann, Odelsmann, Vitnesbyrd, Ting, Begjæring

1602, 21. juni Hordaland, Voss salgsbrev

1602-06-21

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Skjøte, Salg ; (av leie), Odel, Odelsmann, Leie, Skjøtningsøre

1608, 15. april (Hordaland, Kinsarvik) salgsbrev

1608-04-15

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Betaling, Arv, Odel, Odelsmann, Jordgods

1630, 5. mars Hordaland, Ulvik kunngjøring

1630-03-05

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Odel, Fogd, Gods, Odelsmann, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Ødejord, Konge ; (Danmark og Norge), Overdragelse, Leiermål, Rømling, Dom ; (dødsdom)

1626, 12. mars Hordaland, Kvam, Nesthus kunngjøring ; (salg)

1626-03-12

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsgods, Gods, Odelsmann, Salg ; (odelsgods), Eindomshandel

1650, 4. juni Sogn og Fjordane, Eid, Gjerde brev

1650-06-04

Lagrettemann, Sorenskriver, Borger ; (Bergen), Gods, Odelsmann, Pantsetting, Jord, Rettighet, Jordgods, Innløsning, Salg ; (gods), Tilståelse, Biskop

1650, uten dag Bergen anbefalingsbrev

1650

Odelsmann, Laug, Skredder, Svenn, Anbefalingsbrev, Anbefaling, Skredderlaug, Bisitter