Odelsrett 6


1629, 16. mars Hordaland, Lindås skipreide, Sletten skjøte

1629-03-16

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Odel, Salg, Odelsrett

1659, 13. oktober Hordalan, Kvinnherad, Røsseland pantebrev skjøte

1659-10-13

Eiendomshandel, Skjøte, Odel, Pant, Odelsrett, Pantebrev, Salg ; (odelsrett)

1596, 13. oktober Telemark, Hjartdal kunngjøring

1596-10-13

Kunngjøring, Gård, Dom, Arving, Jord, Odelsrett

1642, 29. mars Sogn og Fjordane, Stryn, Togning avståelsesbrev

1642-03-29

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsrett

1645, 8. august Sogn og Fjordane, Stryn, Visnes skjøte

1645-08-08

Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odelsrett, Salg ; (rettigheter), Hevderett, Åstedsrett, Engteig

1645, 8. august Sogn og Fjordane, Stryn, Visnes skjøte

1645-08-08

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Odelsgods, Gods, Odelsrett, Salg ; (odelsrett)