Odelsskifte 6


1572, 3. mai Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1572-05-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann

1573, mandag etter Allehelgenssøndag, 2. november Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1573-11-02

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Jordstykke, Åtting, Skog, Gård ; (ødegård), Ødegård

1600, 7. april Hordaland, Ullensvang skifte

1600-04-07

Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsskifte

1619*, 21. desember Rogaland, Torvastad, Haugland kunngjøring ; (skifte)

1619-12-21

Kunngjøring, Gård, Landskyld, Skifte, Odel, Odelsskifte, Sogneprest, Odelsgods, Arving

1635, 12. oktober Hordaland, Ullensvang skifte salgsbrev

1635-10-12

Eiendomshandel, Gård, Skifte, Odelsskifte, Makeskifte, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1637, 16. juli Hordaland, Voss, Gjerde kunngjøring ; (skifte)

1637-06-16

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Odelsskifte, Odelsgods, Gods, Arveskifte