Ombudsmann ; (Sem og Sandvik gods) 1


1653, 16. juli Bergen grunnbrev

1653-07-16

Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Klokker, Ombudsmann ; (Sem og Sandvik gods), Kirkeverge ; (Korskirken)