Oppmåling 4


1640, 21. juni 1640, 23. juli Bergen befaring

1640-06-21

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Byggetillatelse, Klage, Eiendom, Skipper, Kjøpebrev, Nabo, Rikskansler, Befaring, Oppmåling

1642, 21. juni Bergen målebrev

1642-06-21

Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Grunn ; (gategrunn), Oppmåling, Grunstykke, Byggetilatelse

1650, 7. januar Bergen oppmåling

1650-01-07

Borgermester ; (Bergen), Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Byggetillatelse, Begjæring, Oppmåling

1655, 23. april Bergen målebrev

1655-04-23

Betaling, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Kjøp ; (grunn), Oppmåling, Domkapitel