Overdragelse ; (grunn) 7


1576, 23. februar Bergen salgsbrev

1576-02-23

Eiendomshandel, Skjøte, Overdragelse ; (grunn), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnbrev, Hus, Borger ; (Bergen), Lagmann

1609, 1. april Bergen kunngjøring ; (overdragelse)

1609-04-01

Kunngjøring, Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Overdragelse ; (grunn), Grunn, Mester, Rådmann ; (Bergen), Leie, Kloster, Ombudsmann, Kirke, Eiendom, Rådhus, Befalingsmann ; (kongelig), Skipper, Badskjær

1609, 4. juli Bergen overdragelse

1609-07-04

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Kloster, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Reperbane

1622, 8. september Bergenhus grunnbrev

1622-09-08

Kunngjøring, Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus), Skjøtebrev, Kjøp ; (grunn)

1630, 12. oktober Bergen grunnbrev

1630-10-12

Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (grunn), Elv

1647, 10. desember Bergen

1647-12-10

Borgermester ; (Bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Festepenger

1651, 8. november Bergen grunnbrev

1651-11-08

Borgermester ; (Bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn), Hage ; (blekhage)