Overdragsele ; (grunn) 1


1650, 14. mars Bergen grunnbrev

1650-03-14

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Overdragsele ; (grunn), Møller