Overfall 1


1591, 14. august Bergenhus stevning

1591-08-14

Dom, Høvedsmann ; (Bergenhus), Forlik, Stevning, Jordgods, Overfall, Rådhus