Øvrighet 9


1603, april (?) Bergen brev

1603-04

Brev, Gullsmed, Embete, Enke, Gesell, Øvrighet

1603, 5. april Bergen klagebrev

1603-04-05

Gullsmed, Klage, Enke, Gesell, Øvrighet, Vilkår, Embede

1603, 10. juli Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1603-06-10

Kunngjøring, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Øvrighet, Gullsmedembede, Bevilgning

1605, 25. juli.* Bergen søknad

1605-07-25

Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Søknad, Salg, Øvrighet, Lov, Sølv

1606, 18. november Bergen klage

1606-11-18

Fogd, Prest, Forbud, Bonde, Gullsmed, Klage, Embete, Gesell, Øvrighet, Kvalitet

1617, 24. juli Bergen klage

1617-07-24

Gullsmed, Klage, Øvrighet, Håndverk, Slottsherre, Embetskrå

1617, 10. oktober Møre og Romsdal, Borgund forsvarsbrev

1617-10-10

Brev, Gullsmed, Klage, Stevning, Øvrighet, Slottsherre, Ordinans, Skatt, Forsvar

1655, 29. mai Sogn og Fjordane, Jostedalen bønneskrift

1655-05-29

Lagrettemann, Prest, Øvrighet, Fattig, Bønneskrift, Lønn, Underhold, Menighet

1658, 20. april Bergen brev

1658-04-20

Laug, Gullsmed, Klage, Slottsherre ; (Bergen), Svenn, Borgerskap, Øvrighet, Gullsmedlaug, Laugskrå, Arbeidsavtale, Rettssak, Oberstløyntant