Pålegg 2


1636, 4. oktober Bergen dom

1636-10-04

Dom, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Tiltale, Kjennelse, Pålegg

1656, 9. mars (Hordaland, Tysnes, Hovland) pålegg

1656-03-09

Korn, Pålegg, Levering