Påminnelse 1


ca. 1607?* Bergen brev

1607

Forbud, Gullsmed, Påminnelse, Håndverk, Slottsherre