Pant 11


1647, 3. januar Haug pantebrev

1647-01-03

Pant, Pantebrev, Plass

1659, 13. oktober Hordalan, Kvinnherad, Røsseland pantebrev skjøte

1659-10-13

Eiendomshandel, Skjøte, Odel, Pant, Odelsrett, Pantebrev, Salg ; (odelsrett)

1586, 14. august Bergen overdragelse

1586-08-14

Arv, Odel, Jord, skifte og overdraging, Odelsmann, Jordpart, Arving, Overdragelse, Pant, Pantsetting

1614, 9. august [Sogn og Fjordane, Stryn] brev

1614-08-09

Gård, Arv, Skyld, Pant, Jordgods, Hjemmegave, Innløsning

1614, 15. november [Sogn og Fjordane, Stryn] brev

1614-11-15

Betaling, Pant, Jordgods, Pantebrev, Regnskap

1621, 9. februar Rogaland, Fister, Randa kunngjøring ; (skifte)

1621-02-09

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Arv, Odel, Lagmann, Odelsgods, Arving, Arveskifte, Pant, Tvistemål, Pantegods

1621, 22. oktober Hordaland, Sveio, Tveit kunngjøring

1621-10-22

Kunngjøring, Gård, Odel, Pant, Odelspart

1624, 10. januar Hordaland, Strandvik, Åkre pantebrev

1624-01-10

Gård, Odel, Sogneprest, Pant, Jord, Odelsjord, Lån

1625, 21. juni Telemark, Hjartdal stadfesting

1625-06-21

Stadfesting, Sogneprest, Pant, Stakk, Kåpe, Hest

1636, 17. mars Hordaland, Kvinnherrad, Skåle kunngjøring ; (salg)

1636-03-17

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Arv, Ødegård, Pant, Salg ; (ødegård)

1640, 1. april Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide forlik

1640-04-01

Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Kjøpsbrev, Pant, Forlik, Jordgods, Innløsning, Kjøp ; (jordgods)