Pantsetting 15


1586, 14. august Bergen overdragelse

1586-08-14

Arv, Odel, Jord, skifte og overdraging, Odelsmann, Jordpart, Arving, Overdragelse, Pant, Pantsetting

1602. 18. april Møre og Romsdal, Vatne kunngjøring

1602-04-18

Kunngjøring, Gård, Betaling, Gods, Pantsetting, Bekjentgjøring, Mellag

1610, 18. april Hordaland, Kinsarvik kunngjøring ; (pantsetting)

1610-04-18

Kunngjøring, Gård, Pantsetting, Jord

1635, 20. september Hordaland, Kvinnherrad, Kjærland pantebrev

1635-09-20

Gård, Sorenskriver, Pantsetting, Odelspart, Pantebrev, Lån

1637, 25. oktober Hordaland, Stord, Ådland kunngjøring

1637-10-25

Kunngjøring, Gård, Pantsetting

1638, 28. mars Hordaland, Ulvik kunngjøring ; (salg)

1638-03-28

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odel, Skjøtningsøre, Pantsetting, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1640, 30. mars Sogn og Fjordane, Stryn, Folven kunngjøring ; (forlik)

1640-03-30

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Lensmann, Odelsgods, Pantsetting, Forlik, Innløsning

1642, 29. mars Sogn og Fjordane, Stryn, Togning avståelsesbrev

1642-03-29

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsrett

1643, 2. juli Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide pantsetting

1643-07-02

Gård, Landskyld, Odel, Leie, Pantsetting, Lån

1644, 11. oktober Hordaland, Ullensvang, Jåstad pantebrev

1644-10-11

Gård, Pantsetting, Pantebrev

1645, 6. mars Sogn og Fjordane, Davik, fogdegården stevning

1645-03-06

Gård, Fogd, Borger ; (Bergen), Klage, Pantsetting, Jord, Stevning, Innløsning, Rettslig innkalling

1649, 27. februar Hordaland, Fusa, Skjørsand kunngjøring ; (pantsetting)

1649-02-27

Kunngjøring, Gård, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsjord, Lån

1650, 4. juni Sogn og Fjordane, Eid, Gjerde brev

1650-06-04

Lagrettemann, Sorenskriver, Borger ; (Bergen), Gods, Odelsmann, Pantsetting, Jord, Rettighet, Jordgods, Innløsning, Salg ; (gods), Tilståelse, Biskop

1652, 16. januar Bergen pantebrev

1652-01-16

Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Pantsetting, Kirke, Eiendom, Kirkeverger, Pantebrev, Gjeld, Løsøre, Rente

1659, 5. august Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1659-08-05

Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Pantsetting, Jordgods, Kunngjøring ; (kongelig), Lån, Garnison, Renteskriver