Prest 8


1577, 31. august Bergen grunnbrev

1577-08-31

Odel, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Gods ; (odelsgods), Odelsgods, Grunnleie, Prest, Mester

1586, 20. oktober Møre og Romsdal, Vatne kunngjøring ; (markegang)

1586-10-20

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Dom, Fogd, Prest, Gods, Ombudsmann, Jord, Kirke

ca. 1603 Bergen klagebrev

1603

Brev, Fogd, Prest, Laug, Gullsmed, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Sølvarbeid, Oldermann

1606, 18. november Bergen klage

1606-11-18

Fogd, Prest, Forbud, Bonde, Gullsmed, Klage, Embete, Gesell, Øvrighet, Kvalitet

1625, 21. desember Bergen grunnbrev

1625-12-21

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Prest, Kjøp ; (grunn), Kjøpebrev

1647, 8. oktober Bergen grunnbrev

1647-10-08

Grunn, Grunnleie, Prest, Leie ; (grunn), Baker, Kapitel, Kannik, Sekretær

1651, 28. mars Bergen grunnbrev

1651-03-28

Skjøte, Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Prest, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn), Kjøp ; (grunn)

1655, 29. mai Sogn og Fjordane, Jostedalen bønneskrift

1655-05-29

Lagrettemann, Prest, Øvrighet, Fattig, Bønneskrift, Lønn, Underhold, Menighet