Privilegium 5


1596, 15. september Bergen stadfesting

1596-09-15

Stadfesting, Privilegium, Konfirmasjon

1588, 28. august Bergen privelegium

1588-08-28

Borgermester ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Privilegium, Lagmann ; (Bergen og Gulating)

1599, 28. juli Bergen stadfesting

1599-07-28

Stadfesting, Gullsmed, Privilegium, Adelsmann, Stattholder ; (Norge)

1636, 28. oktober Bergenhus samtykke

1636-10-28

Sogneprest, Privilegium, Tiende, Korn, Rikskansler ; (Norge), Lensherre ; (Bergenhus), Samtykke

1653, 3. mai Bergen samtykke

1653-05-03

Sogneprest, Privilegium, Prest ; (sogneprest), Samtykke