Prost 9


1581, St. Botolfs Dag (17. juni) Stavanger kunngjøring ; (byggetillatelse)

1581-06-17

Kunngjøring, Betaling, Arv, Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Byggetillatelse, Prebende, Arving, Bygning, Kapittel ; (Stavanger), Prost

1627, 11. april Bergen skjøte

1627-04-11

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Prost, Rådmann ; (Bergen), Byskriver, Toller ; (Bergen), Tollskriver

1630, 25. august Bergen kunngjøring ; (salg)

1630-08-25

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Sogneprest, Prost, Salg ; (jordpart)

1643, 17. juli Hordaland, Fjelberg, Sørhuglo overdragelse

1643-07-17

Gård, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Jordpart, Prost, Overdragelse

1649, 9. oktober Bergen salgsbrev

1649-10-09

Eiendomshandel, Sogneprest, Salg ; (grunn), Prost, Grunn ; (kålhagegrunn), Kålhagegrunn

1649, 26. oktober Bergen grunnbrev

1649-10-26

Sogneprest, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Prost, Hagegrunn, Grunn ; (hagegrunn)

1650, 28. juni Hordaland, Strandebarm, Prestegården brev

1650-06-28

Sogneprest, Prost, Gjeld, Opptegnelse, Bo, Registrere

1654, 9. mars Sogn og Fjordane, Leikanger, prestegården kunngjøring

1654-03-09

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Jordpart, Prost, Makeskifte, Jordgods, Prestebol

1656, 6. januar Sogn og Fjordane, Jostedal besiktigelsesdokument

1656-01-06

Lagrettemann, Prost, Kirke, Besiktige, Vedlikehold