Råd ; (Bergen) 25


1578, 18. april Bergen grunnbrev

1578-04-18

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Borgerske ; (Bergen)

1578, 12. juni Bergen forespørsel

1578-06-12

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Dom, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Forespørsel, Stadfesting ; (kongelig), Kjøpsbrev, Befalingsmann

1586. 6. juni Bergen grunnbrev

1586-06-06

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Hage ; (kålhage), Kålhage, Skjøte ; (grunn), Skomaker

1588. 20. august Bergen klage

1588-08-20

Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Klage

ca. 1590* Bergen** brev

1590

Gård, Lagrettemann, Odel, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Kjøpsbrev, Leie ; (av jord), Jord, Odelsbrev, Slottsherre ; (Bergen)

1590, 19. oktober Bergen grunnbrev

1590-10-19

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Råd ; (Bergen), Salg ; (hage), Kålhage, Høvedsmann ; (Bergenhus), Forstander, Hage, Leie ; (av kålhage), Fattigdomsforstander

[ca. 1593.] (mellom 1589 og 1596) Sogn og Fjordane, [Stryn] brev

1593

Gård, Brev, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Klage, Jord, Odelsbrev, Slottsherre ; (Bergen), Stevning

[Ca. 1598?], Udatert. Bergen klage

1598

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Fogd, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Klage, Setbol, Forfølgelse

1608, 16. juli Kjøbenhavn ordinans

1608-07-16

Kunngjøring, Betaling, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Skrå, Lov, Sølv, Ordinans, Forfalskning, Skatt, Rentekammer, Riksråd, Råd ; (riksråd)

1618, 22. mai Bergen grunnbrev

1618-05-22

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Bevilgning ; (kongelig)

1623, 9. november Bergen grunnbrev

1623-11-09

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Kjøp ; (grunn), Kemner

1625, 23. mai Bergen stadfesting

1625-05-23

Landskyld, Stadfesting, Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Forstander, Slottsherre ; (Bergen), Godkjenning, Adkomstbrev, Forvalter

1641, 28. mai Bergen grunnbrev

1641-05-28

Skjøte, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn)

1641, 30. juli Bergen vitterliggjøring

1641-07-30

Vitne, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Gullsmed, Vitterliggjøring, Bekreftelse, Avskrift, Pergamentsbrev

1649, 20. juli Bergen grunnbrev

1649-07-20

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen)

1650, 14. mars Bergen grunnbrev

1650-03-14

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Overdragsele ; (grunn), Møller

1650, 19. juli Bergen grunnbrev

1650-07-19

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Kjøp ; (grunn)

1650, 15. november Bergen grunnbrev

1650-11-15

Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Ødegrunn, Grunn ; (ødegrunn), Leie ; (av ødegrunn), Overdragelse ; (ødegrunn)

1651, 28. mars Bergen grunnbrev

1651-03-28

Skjøte, Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Prest, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn), Kjøp ; (grunn)

1651, 18. juli Bergen grunnbrev

1651-07-18

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn)

1651, 8. november Bergen grunnbrev

1651-11-08

Borgermester ; (Bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn), Hage ; (blekhage)

1652, 16. januar Bergen pantebrev

1652-01-16

Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Pantsetting, Kirke, Eiendom, Kirkeverger, Pantebrev, Gjeld, Løsøre, Rente

1653, 7. september Bergen grunnbrev

1653-09-07

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn), Mekler

1656, 16. desember Bergen grunnbrev

1656-12-26

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie ; (grunn)

1659, 16. juni Bergen grunnbrev

1659-06-16

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Ødegrunn