Renteskriver 1


1659, 5. august Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1659-08-05

Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Pantsetting, Jordgods, Kunngjøring ; (kongelig), Lån, Garnison, Renteskriver