Rettegang 2


1586, 13. november.* Hordaland, Kvinnherred fullmakt

1586-11-13

Gård, Leie ; (av jord), Jord, Fullmakt, Innkreving, Søknad, Rettegang

1639, 10. mai Hordaland, Kvinnherrad, Lustveit stevning ; (skifte)

1639-05-10

Gård, Skifte, Rettegang, Stevning, Grense, Rikskansler, Innkalling, Høvedsmann, Admiral, Skipshøvedsmann