Rettighet 9


1588, 18. juni Bergen dom

1588-06-18

Gård, Dom, Landskyld, Odel, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Leie ; (av jord), Jord, Anklage, Rettighet

1590, 1. juni Sogn og Fjordane, Gloppen, Lote vitterliggjøring ; (salg)

1590-06-01

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Stadfesting, Rettighet, Vitterliggjøring, Rodobolsrett

ca. 1603 Bergen klagebrev

1603

Brev, Fogd, Prest, Laug, Gullsmed, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Sølvarbeid, Oldermann

1603, 10. juli Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1603-06-10

Kunngjøring, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Øvrighet, Gullsmedembede, Bevilgning

1604, 21. juli Bergenhus dom

1604-07-21

Arv, Rettighet, Jordgods, Dom ; (herredagsdom)

1639, 4. november Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1639-11-04

Kunngjøring, Dom, Odel, Leie, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Skatt, Innløsning, Odelsgård

1640, 9. august Sogn og Fjordane, Stryn, Strynsleven avståelse

1640-08-09

Betaling, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Odelsgods, Gods, Rettighet, Innløsning, Samtykke

1650, 4. juni Sogn og Fjordane, Eid, Gjerde brev

1650-06-04

Lagrettemann, Sorenskriver, Borger ; (Bergen), Gods, Odelsmann, Pantsetting, Jord, Rettighet, Jordgods, Innløsning, Salg ; (gods), Tilståelse, Biskop

1652, 13. juni Bergen salgsbrev

1652-06-13

Eiendomshandel, Betaling, Ildhus, Rettighet, Stue, Gesell, Nabo, Salg ; (kjøpmannstue), Gård ; (Bryggegård), Kontoret, Brygge, Schøtstue, Kjellerbygning, Kjøpmannsgesell