Rikskansler 4


1637, 2. februar Sogn og Fjordane, Stryn, Fosnes kunngjøring ; (dom)

1637-02-02

Kunngjøring, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Drap, Fogd, Forhør, Lagting ; (Bergen), Rikskansler

1639, 10. mai Hordaland, Kvinnherrad, Lustveit stevning ; (skifte)

1639-05-10

Gård, Skifte, Rettegang, Stevning, Grense, Rikskansler, Innkalling, Høvedsmann, Admiral, Skipshøvedsmann

1640, 21. juni 1640, 23. juli Bergen befaring

1640-06-21

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Byggetillatelse, Klage, Eiendom, Skipper, Kjøpebrev, Nabo, Rikskansler, Befaring, Oppmåling

1645, 26. september Bergenhus grunnbrev

1645-09-26

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Rikskansler, Vaktmester