Rikskansler ; (Norge) 5


1634, 23. desember Bergenhus grunnbrev

1634-12-23

Kunngjøring, Eiendomshandel, Grunn, Hus, Høvedsmann ; (Bergenhus), Salg ; (hus), Konge ; (Danmark og Norge), Eiendom, Grunnavgift, Rikskansler ; (Norge)

1636, 1. mars Hedemark, Nes, Hovinsholm kunngjøring ; (salg)

1636-03-01

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Rikskansler ; (Norge), Lensherre ; (Bergenhus)

1636, 16. mars Bergen kunngjøring ; (klage)

1636-03-16

Kunngjøring, Sogneprest, Høvedsmann ; (Bergenhus), Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Rikskansler ; (Norge), Prestekall, Inntekt, Sogn, Anneks, Superintendent ; (Bergen)

1636, 28. oktober Bergenhus samtykke

1636-10-28

Sogneprest, Privilegium, Tiende, Korn, Rikskansler ; (Norge), Lensherre ; (Bergenhus), Samtykke

1648, 22. august Bergen grunnbrev

1648-08-22

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann, Fullmektig, Byskriver, Rikskansler ; (Norge)