Riksråd ; (Danmark) 1


1646, 18. april Sogn og Fjordane, Sogndal, Kaupanger salgsbrev

1646-04-18

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord), Riksråd ; (Danmark), Befalingsmann ; (Dalum kloster)