Rydding 1


1596, 23. mai Møre og Romsdal, Vatne, Vatne kirkested vitterliggjøring

1596-05-23

Gård, Lagrettemann, Stadfesting, Vitterliggjøring, Bevis, Rydding, Pløying