Salg ; (gård) 26


1570 Sogn og Fjordane, Innvik, Åland skjøte

1570

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård)

1634, 15. februar Hordaland, Kvinnherrad, Røsseland skjøte

1634-02-15

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård)

1646, 25. mars Hordaland, Husnes, Røsseland Hordaland, Jondal, Kopperen skjøte

1646-03-25

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Omskriving

1571, 4. juli Vest Agder, Laudal vitnebrev

1571-07-04

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Vitne, Kjøp ; (gård)

1578, 12. juni Bergen forespørsel

1578-06-12

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Dom, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Forespørsel, Stadfesting ; (kongelig), Kjøpsbrev, Befalingsmann

1587, 30. juli* Sogn og Fjordane, Gloppen kunngjøring ; (salg)

1587-07-30

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Sogneprest, Klage

1589, 17. februar Sogn og Fjordane, Davik vitnebrev

1589-02-17

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Vitnebrev, Vitne, Lensmann

1593, 15. februar Sogn og Fjordane, Innvik vitterliggjøring ; (forlik)

1593-02-15

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Kjøp ; (gård), Stadfesting, Forlik, Vitterliggjøring, Kjøpskontrakt, Kontrakt

1593, 15. mars Hordaland, Tysnes, Uggdal (Opdal) vitterliggjøring

1593-03-15

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Dom, Stadfesting, Lagmann ; (Bergen), Forlik, Vitterliggjøring, Ting, Forliksbrev, Avskurd, Riksstatholder ; (Norge), Statholder ; (Norge)

1594, 22. oktober Hordaland, Strandvik, Særvold vitterliggjøring ; (salg)

1594-10-22

Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (gård), Lagrettemann, Stadfesting, Ødegård, Vitterliggjøring

1596, 21. februar Hordaland, Sunnhordaland kunngjøring ; (salg)

1596-02-21

Kunngjøring, Salg ; (gård), Lagrettemann

1609, 20. februar Kjøbenhavn kunngjøring ; (salg)

1609-02-20

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Hus, Bygning, Kirke, Fullmakt, Eiendom, Jordslyld, Fogd ; (byfogd), Byfogd ; (Kjøbenhavn), Bykemner, Borger ; (Kjøbenhavn), Byskriver, Apoteker

Ca. 1610-1614 (Hordaland, Strandvik) skjøte

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Skjøte, Salg ; (gård), Arv

1626, 11. januar Laholm slott, Skåne kunngjøring ; (salg)

1626-01-11

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Odel, Befalingsmann ; (Laholm slott), Befalingsmann ; (Helsingborg slott)

1626, 30. oktober Hordaland, Strandvik, Åkre salgsbrev

1626-10-30

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Skjøtningsøre

1627, 24. april Hordaland, Tysnes, Malkenes kunngjøring ; (salg)

1627-04-24

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (gård), Sorenskriver

1629, 28. januar Hordaland, Strandvik, Nordtveit salgsbrev

1629-01-28

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Salg ; (gård), Jordpart, Skjøtningsøre

1636, 1. mars Hedemark, Nes, Hovinsholm kunngjøring ; (salg)

1636-03-01

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Rikskansler ; (Norge), Lensherre ; (Bergenhus)

1636, 17. mars Øster Horne, Danmark, Nørholm kunngjøring ; (salg)

1636-03-17

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Skyldsetning, Sekretær ; (kongelig), Befalingsmann ; (Lister len)

1636, 17. mars Hordaland, Kvinnherrad, Skåle kunngjøring ; (salg)

1636-03-17

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Arv, Ødegård, Pant, Salg ; (ødegård)

[1643, 21. desember]* Bergen skjøte

1643-12-21

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Høvedsmann, Skipshøvedsmann

1647, 16. august Kjøbenhavn kunngjøring ; (salg)

1647-08-16

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Arv, Kirke, Bygård, Jordskyld, Handelsmann

1648, 4. mars Bergen salgsbrev

1647-03-04

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Sorenskriver, Odel, Fogd, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Nøst, Formynder, Gjeld, Klokker

1653, 10. juni Kjøbenhavn skjøte

1653-06-10

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Gods, Arving, Salg ; (gods), Rikskansler ; (Danmark), Befalingsmann ; (Dragholm), Befalingsmann ; (Tønsberg len)

1658, 19. april Bergen skjøte

1658-04-19

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Borgermester ; (Bergen), Gods, Rådmann ; (Bergen), Ombudsmann, Kjøp ; (eiendom), Kommissær ; (kongelig), Tollforvalter, Toller, Skriver ; (slottskriver)

1659, 9. november Sogn og Fjordane, Luster, Frakstuen tingstue skifte

1659-11-09

Gård, Salg ; (gård), Skifte, Odel, Arving, Makeskifte