Salg ; (gods) 4


1625 (Hordaland, Granvin) salgsbrev

1625

Eiendomshandel, Gård, Odel, Gods, Kjøp ; (gods), Odelspart, Salg ; (odelspart), Salg ; (gods)

1633, 15. mars Hordaland, Kinsarvik, Ytre-Kvalvik kunngjøring ; (salg)

1633-03-15

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Arv, Gods, Salg ; (gods)

1650, 4. juni Sogn og Fjordane, Eid, Gjerde brev

1650-06-04

Lagrettemann, Sorenskriver, Borger ; (Bergen), Gods, Odelsmann, Pantsetting, Jord, Rettighet, Jordgods, Innløsning, Salg ; (gods), Tilståelse, Biskop

1653, 10. juni Kjøbenhavn skjøte

1653-06-10

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Gods, Arving, Salg ; (gods), Rikskansler ; (Danmark), Befalingsmann ; (Dragholm), Befalingsmann ; (Tønsberg len)