Salg ; (hus) 15


1582, 22. januar Bergen salgsbrev grunnbrev

1582-01-22

Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Kjøp ; (hus), Leie ; (av hagegrunn), Hagegrunn, Kjøpmann, Skredder

1611, 10. november Bergen kunngjøring ; (salg)

1611-11-10

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hage), Salg ; (hus), Hage

1619, 6. mai Bergen kunngjøring

1619-05-06

Kunngjøring, Eiendomshandel, Arv, Sogneprest, Hus, Salg ; (hus), Kreditor, Forvaltning

1634, 23. desember Bergenhus grunnbrev

1634-12-23

Kunngjøring, Eiendomshandel, Grunn, Hus, Høvedsmann ; (Bergenhus), Salg ; (hus), Konge ; (Danmark og Norge), Eiendom, Grunnavgift, Rikskansler ; (Norge)

1636, 30. januar Bergen grunnbrev

1636-01-30

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Rådmann ; (Bergen), Eiendom, Kopperslager

1639, 27. mars Bergen grunnbrev

1639-03-27

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Ombudsmann

1641, 4. mai Bergen skjøte

1641-05-04

Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus), Snekker

1643, 13. mars Bergen skjøte

1643-03-13

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus)

1649, 8. mai Bergen skjøte

1649-05-08

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus), Kirkeverger, Klokkerbolig

1655, 12. desember Bergen skjøte

1655-12-12

Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Salg ; (hus)

1656, 29. april Bergen skjøte

1656-04-29

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Salg ; (hus)

1656, 16. juni Bergen kontrakt

1656-06-16

Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus), Kjøpekontrakt, Kontrakt ; (kjøpekontrakt), Kjøpesum

1656, 16. juni Bergen skjøte

1656-06-16

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Salg ; (hus), Skomaker, Svenn, Skomakersvenn

1659, 29. mars Bergen skjøte

1659-03-29

Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus), Rådmann ; (Bergen)

1659, 12. april Bergen skjøte

1659-04-12

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus)