Salg ; (leie) 3


1598, 11. januar Bergen brev

1598-01-11

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie ; (av jord), Salg ; (leie)

1603, 13 april Sogn og Fjordane, Sogndal, Stedje salgsbrev

1603-04-13

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Sogneprest, Odelsgods, Leie, Skomaker, Salg ; (leie), Prest ; (sogneprest)

1652, 24. februar Hordaland, Voss, Himle salgsbrev

1652-02-24

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Gods, Skjøtningsøre, Jordgods, Salg ; (leie)