Samtykke 3


1636, 28. oktober Bergenhus samtykke

1636-10-28

Sogneprest, Privilegium, Tiende, Korn, Rikskansler ; (Norge), Lensherre ; (Bergenhus), Samtykke

1640, 9. august Sogn og Fjordane, Stryn, Strynsleven avståelse

1640-08-09

Betaling, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Odelsgods, Gods, Rettighet, Innløsning, Samtykke

1653, 3. mai Bergen samtykke

1653-05-03

Sogneprest, Privilegium, Prest ; (sogneprest), Samtykke